Gedetailleerde notities over Gegalvaniseerde tackernagels

125 profielsysteem aluminium Materialen Dit profielsysteem uit aluminium beschikt over ons technische goedkeuring ATG of gelijkwaardig (met uitzondering wegens de schuifraamgehelen). Al die aanmeldingen zijn afkomstig over dezelfde systeemleverancier. De volgende normen zijn over toepassing: STS 36 Metaalschrijnwerk Vensters, lichte gevels en omlijstingen STS 52.twee Buitenschrijnwerken in aluminium (met toepassing van publicatie) NBN EN Metalen aanmeldingen met thermische onderbreking - Mechanische prestaties - Voorwaarden, klavier en beproevingen voor beoordeling NBN EN Aluminium aluminiumlegeringen - geëxtrudeerde precisieprofielen met legeringen EN AW-6060 en EN AW-6063 NBN EN Aluminium en aluminiumlegeringen Anodiseren Richtlijnen wegens de aluminium constructeur () Voorschriften Qualicoat en Qualanod () Specificaties Thermische onderbreking overeenkomstig NBN EN 14024: hoogwaardig kunststof (glasvezelversterkt polyamide, ABS, ) Profieltype: twee-kamer, opendraaiende ramen realiseren minimum ons dubbele aanslag. Het buitenvlak aangaande dit vast en beweegbaar kader liggen in het zelfde vlak. Nominale afmetingen over de afgewerkte stukken, uitgedrukt in mm: Wanddikte constructieprofielen: minimum 4,6 mm Profieldiepte, loodrecht gemeten op een beglazing: vaste kaders minimum 80 mm; vleugels minimum 80 mm (toegestane marge -2 mm) Breedte vaste kaders: in overeenstemming met filmmontage en raamafmetingen en ruimte wegens scharnieren t.a.v. de voorziene binnenafwerking Sponninghoogte: minimum 22 mm Dit systeem laat toe glasdiktes tot 36 mm te publiceren De drainage aangaande de onderste buitenkaders wordt gerealiseerd d.

4 COMAP BIOFLOOR...de professional achter de experts Biofloor is een zorgvuldig uitgekozen pakket over middelen en services dat met de professionele installateur is aangeboden indien een geïntegreerde uitkomst vanwege vloerverwarming, -koeling en betonkernactivering. Comap Biofloor richt zichzelf op ons maximaal en efficiënt energieverbruik en op een ontwikkeling aangaande volledige systemen welke eenvoudig te inrichten bestaan. We STAAN TOT De DIENST: 10 jarige systeemgarantie Ingeval u dan ook kiest vanwege het volledige Biofloor pakket, is de systeemgarantie met 10 jaar met resultaat schadedekking aangaande inzet. Sneloffertes Ons sales team staat continue tot de beschikking om op de vraag een snelofferte te maken. Berekeningen en tekeningen Comap biedt gepersonaliseerde berekeningen en verlegtekeningen door middel van ons bekwaam Biofloor Wagen-CAD programma, volgens EU EN1264. Deze berekeningen omvatten o.m. drukverliezen, buisdiameters, lengte betreffende de kringen etc. Ondersteuning op de bouw Ingeval gewenst, kan zijn assistentie over onze specialisten op de bouw geoorloofd. Het is echter enig mogelijk wanneer dit project compleet met Comap materialen is uitgevoerd, die via één over de partnergroothandelaars besteld worden. Opleidingen Comap heeft handige en volledige opleidingen aan vloerverwarming en -koeling. Die opleidingen kunnen worden georganiseerd op ons locatie gekozen via een client of in één betreffende de opleidingscentra Comap.

56 02. BOUWPLAATSVOORZIENINGEN bouwplaatsvoorzieningen - doorgaans Een voorbereidende werkzaamheden vanwege een inrichting van een bouwplaats omvatten al die administratieve en organisatorische maatregelen en technische middelen om de werken in overeenstemming met de bepalingen betreffende dit aanbestedingsdossier mogelijk te produceren en dit overeenkomstig de proportie met een opdracht, de moeilijkheidsgraad en een voorwaarden van beveiliging en hygiëne. Alle bedrijfsmiddelen, zoals materieel, sterkte, mineraalwater, communicatiemiddelen, transport, e.d., alsook de (voorlopige) connectie aan de installaties van meestal voordeel, een nodige vergunningen, vergoedingen ofwel borgstellingen benodigd voor de verwezenlijking over een aanneming zijn standaard inbegrepen in een eenheidsprijs. Het geldt tegelijkertijd wegens alle deelaspecten van de inrichting van een werf, uitgezonderd ingeval een aanbestedingsdocumenten wegens enkele over deze artikelen uitdrukkelijk een afzonderlijke post zullen voorzien. Een inrichting en bedrijf met een bouwplaats gebeurt vanwege een aanvang over een werken en kompleet op kosten betreffende de aannemer. Een concrete planning daarvan wordt compleet overgelaten juiste initiatief en een verantwoordelijkheid aangaande de aannemer, tenzij dit bestek verschillende voorschriften oplegt. Dit Bestuur mag alsmaar ons schetsmatig idee over een geplande inrichting opvragen ter goedkeuring beschermingswerken doorgaans beschermingwerken openbare weg PM De bestaande openbare wegen en voetpaden moeten op doelmatige manier beschermd geraken tegen iedere gebeurlijke beschadiging.

65 10. GRONDWERKEN grondwerken - meestal Al die graafwerken nodig vanwege het verwezenlijken betreffende de bouwputten en sleuven, alle wederaanvullingen rondom de gerealiseerde funderingen en/of kelders over een op te richten bouwwerken. Uitgezonderd de in een volgende artikels beschreven werken, omvat een post grondwerken ook aldoor: het nauwkeurig uitzetten en checken met een uit te graven zones en peilen met een bouwputten en/ofwel sleuven; het ter plaatse bezorgen en een installatie met het benodigde materieel, graafmachines, e.a.; het uitbreken en wegruimen betreffende hindernissen ofwel massieven met ons volume minder dan 0,5 m3; de ongeschonden vrijwaring, de eventuele verlegging ofwel terugplaatsing met aangetroffen kabels en leidingen; het dor houden betreffende de bouwputten en sleuven ten gevolge over neerslag en/ofwel grondwater (tenzij dit apart gemeten is onder artikel 10.60). AARD Met Dit Gebied - GRONDONDERZOEK Een aannemer is, via het feit betreffende zijn inschrijving, geacht voorafgaandelijk kennis te hebben genomen van dit gebied en een bodemgesteldheid, opdat dit geen aanleiding kan geven tot dit indienen met verrekeningen, uitgezonderd een toegestane meerwerken vanwege onvoorziene omstandigheden en/of de afrekening van vermoedelijke hoeveelheden die expliciet in dit bestek en een samenvattende opmeting worden vermeld. De opdrachtgever zal instaan voor dit aanleveren met: een benodigde informatie omtrent de milieuhygiënische capaciteit, welke de aannemer in staat moet stellen teneinde bestaan prijszetting te produceren, rekening houdend met de regelgeving m.b.t. het werken met uitgegraven bodem; dit diepsonderingsverslag. Die documenten geraken mits bijlage gevoegd voor een aanbestedingsdocumenten. Een onkosten vanwege die grondonderzoeken blijven behoudens overige bepalingen ten laste aangaande de bouwheer. Manier Betreffende UITVOERING - PLANNING Al die op dit terrein achtergelaten inboedel, afval, sluikstorten, e.

142 51. BINNENPLAATAFWERKING uitbekleding sanitaire apparaten meestal uitbekleding sanitaire toestellen te betegelen album uitbekleding sanitaire apparaten te betegelen album/gipskarton FH st Een sanitaire apparaten geraken uitgewerkt met een gipskartonplaat op regelwerk. Meting meeteenheid: per stuk, ongeacht de aard en afmetingen met dit sanitair apparaat aard over de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH) De platen zijn ongevoelig vanwege vocht ofwel organische aantastingen en passend wegens dit aanbrengen van de voorziene wandbetegeling onder rubriek Specificaties regelwerk: afwisseling aannemer tussen: hout (voldoet aan STS 04.4, kan zijn geschaafd met een zijden waarna een beplating is aangebracht en kan zijn beschermd betreffende ons procédé A2.6
7
8
9 volgens STS of aangaande natuurlijke duurzaamheidsklasse 2; een houtsecties moeten ons stabiele constructie waarborgen en bestaan zo dat een bekledingsplaat betreffende afwerking net tussen de badrand mag geraken geschoven) metaal (voldoet aan NBN EN 14195, verzinkt ZN 275 en minimale wanddikte aangaande profiel 0,6 mm; de secties behoren te een belangrijke constructie waarborgen en zijn zo het de bekledingsplaat betreffende afwerking precies bij een badrand mag geraken geschoven) Plaatmateriaal: vochtwerende gipskartonplaat, type H1 (wateropname max 5%), dikte 12,5 / mm Randdichtingen: elastische kit (neutrale sanitaire siliconen) Het raamwerk wordt samengesteld uit ons sterk gemonteerd keperwerk aangaande regels, stijlen en tussenstijlen.

gevelbakstenen betreffende moedwillig aangebrachte beschadigingen (bijv. getrommelde stenen) geraken ook niet op rand- en oppervlaktebeschadigingen beoordeeld. Dit aantal gevelbakstenen betreffende fouten mag ook niet groter zijn dan 5%. Worden ingeval fouten beschouwd: de aanwezigheid betreffende insluitsels die door zwelling mogen aanleiding geven tot afschilferingen in dit zichtvlak over een steen. scheuren betreffende ons breedte 0,2 mm op het zichtvlak gevelstenen baksteen/strengpersstenen FH m2 Meting meeteenheid: m2 meetcode: netto oppervlakte. Alle openingen groter dan 0,2 m2 worden afgetrokken. Een dagzijden over openingen geraken enig meegerekend ingeval hun breedte hoger kan zijn dan een breedte over een gevelsteen. aard betreffende de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH) Specificaties Staal ter goedkeuring voor te leggen juiste bestuur. Fabrieksmaat (lxbxh): ca. 188 x 88 x 48 mm Kleur: donkerrijs/zwart Oppervlaktetextuur: bezand Uitzicht: effen Genormaliseerde gemiddelde druksterkte f b : min. 8 N/mm² Porositeit: max. 6 % Vorstklasse (in overeenstemming met NBN B ): bijzonder vorstbestand Dit gevelmetselwerk wordt uitgevoerd in overeenstemming met een regels met een kunst en overeenkomstig een richtlijnen over de fabrikant. Het wordt ter plaatse gemetst overeenkomstig art Dit gevelmetselwerk wordt gemetst betreffende dikke voegen (voegdikte: 10 mm) betreffende mortel voor algemene inzet overeenkomstig art Metselverband: halfsteens verband Portiersgebouw containerpark Boom 98

138 na voltooiing van al die ruwbouwelementen die in aanraking aankomen met een bepleisteringen: d.w.z. na plaatsing aangaande dit buitenschrijnwerk en beglazing, na het dit dichten van sleuven met ingewerkte leidingen met ons cementmortel, kokers, doorgangsbuizen, vóór plaatsing van het binnenschrijnwerk (binnendeuren, keukens, inbouwkasten, ), vóór dit leggen aangaande vloertegels ofwel bekledingen, vóór een filmmontage aangaande eventuele opbouwleidingen. OMGEVINGSINVLOEDEN Een uitvoering aangaande de pleisterwerken dien gebeuren in neerslag- en winddichte ruimten. De via de fabrikant voorgeschreven uitvoeringsomstandigheden m.b.t. temperatuur (min 5 C en max 30 C) en vochtigheidsgraad aangaande een ruimte en de ondergrond moeten geraken nageleefd. Bepleisteren op metselwerk en/of beton mag pas voordoen nadat een krimp ten gevolge betreffende dit opdrogen gebeurd kan zijn (minstens 6 weken oud). Bepleistering op bevroren ofwel ontdooiende ondergronden kan zijn verboden, evenals pleisterwerken bij vorstrisico s (tot vier weken na een werken). BESCHERMINGSMAATREGELEN - STELLINGEN Alle segmenten die ook niet gepleisterd worden geraken zorgvuldig beschermd tegen vervuiling en beschadiging (d.m.v. afplakken betreffende bouwfolie, beschermende tape en/of papier). Daar wordt strikt op toegezien teneinde geen stellingen te plaatsten op watervoerende ofwel elektrische leidingen. Bij vastgestelde beschadigingen dienen te deze geraken vervangen! Gaten in een steunwanden mogen enkel geraken gemaakt na voorafgaandelijke toelating met de architect. Al die materialen en bouwelementen bevuild door een aannemer pleisterwerken zullen door hem betreffende geschikte middelen worden gereinigd, buiten ze te beschadigen. Beschadigingen aangebracht via de aannemer pleisterwerken geraken op zijn onkosten hersteld. Ook ingeval de pleisterwerken via derden zullen weerbarstig worden, zal de aannemer een beschadigingen fiksen. Aanmeldingen EN VERSTERKINGEN Er worden hoekprofielen voorzien op al die uitspringende hoeken en randen ook horizontaal indien verticaal, betreffende dit oog op een stootvaste en strakke afwerking. Stopprofielen worden voorzien voor al die aansluitingen op andere bouwelementen (buitenschrijnwerk) en/of de beëindiging aangaande het pleisterwerk.

Een verrekening van de onkosten wegens dit verbruik aangaande elektriciteit en drinkwater gebeurt op eerstvolgende methode: voorlopige aansluitingen - stroomvoorziening PM Een aannemer doet het nodige teneinde een bouwplaats over elektrische stroom te voorzien. Hij plaatst een werfkast en sluit deze met op dit Gegalvaniseerde tackernagels bestaande elektricitietsnet. Een kast fungeert gekeurd te bestaan door ons goedgekeurd keuringsorganisme en de stroomleverancier. Meting aard betreffende een overeenkomst: Pro memorie (PM) Een aannemer neemt de nodige stappen teneinde ons voorlopige verbinding op het elektriciteitsnet te bekomen en levert een nodige goedgekeurde werfkasten en aansluitkabels. Een tijdelijke installaties en dit gebruikte materieel horen te in overeenstemming bestaan met de bepalingen aangaande de netbeheerder en het AREI en dit ARAB voorlopige aansluitingen - watervoorziening PM Een aannemer doet het nodige om de bouwplaats met water te voorzien. Meting aard betreffende de overeenkomst: Pro memorie (PM) Een kwaliteit met het water dien voldoen met de minimale kwaliteitsvereisten wegens aanmaakwater wegens beton en mortel. De aannemer zal toepassing vervaardigen van de bestaande installaties voorlopige aansluitingen - waterafvoer PM Een riolering is aangelegd tot 2 m buiten een rand met dit gebouw waar aangesloten zal worden op de nieuw aangelegde riolering. Meting aard met een overeenkomst: Pro memorie (PM) Portiersgebouw containerpark Boom 59

f.v. een buisdiameter, een voeler dien in dit middelpunt in de buis zitten Bereik : C Inzet Overeenkomstig hydraulisch schema, uitstippelen en meetstaat Portiersgebouw containerpark Boom 212

Bij verlijming van een platen betreffende warme bitumen ofwel bitumineuze koudlijm, dien de omgevingstemperatuur gering 5 C bedragen. VLAKHEID Aangaande DE ONDERGROND De hechting aangaande dampscherm en isolatie eisen een genoeg vlakheid over een ondergrond, vriendelijk aan de aard van dit voorziene systeem en een plaatsingswijze. Daar waar vereist zullen oneffenheden voorafgaandelijk worden weggewerkt en/of bijgewerkt. De voorwaarden gesteld aan de vlakheid aangaande ondergrond moeten daarenboven voldoen aan een tolerantiewaarden overeenkomstig TV (tabel 10) isolatieplaten plat dak PUR ofwel PIR Isolatieplaten uit hard polyurethaanschuim of polyisocyanuraatschuim overeenkomstig NBN EN Materialen vanwege de warmte-isolatie van gebouwen - Fabrieksmatig vervaardigde middelen betreffende hard polyurethaanschuim (PUR) - Specificatie. Het blaasmiddel gebruikt voor een vervaardiging bevat geen HFK s. Specificaties Dikte: volgens subartikel Oppervlakteafwerking: met allebei de zijden bekleed met een gebitumineerd glasvlies Prestatiecriteria: Warmtegeleidingscoëfficiënt (λ-waarde): maximum 0,025 W/mK Druksterkte voor 10% vervorming (NBN EN 826): minimum 120 kpa Belastingsklasse (in overeenstemming met tabel2 BUtgb-nota): minimum P2 Aanvullende specificaties (te schrappen door ontwerper ingeval niet aangaande inzet) Reactie bij brand (NBN EN ): min. klasse D-s2-d0 De platen in afschot worden via de fabrikant op maat geleverd overeenkomstig legplan vanwege het realiseren over een dakhelling over minimum twee % Portiersgebouw containerpark Boom 110

196 regenwaterpomp FH sog Service en plaatsing betreffende een regenwaterrecuperatiegroep betreffende een zelfaanzuigende en geruisarme werking, incluis alle toebehoren bijvoorbeeld flexibele aansluitdarm uit polyethyleen, sectie vriendelijk aan het pomptype, afsluitkraan, terugslagkleppen, manometer, overloop betreffende stankafsluiter, boosterpomp in de put, aanzuig met filter tot in een regenwaterput, vlotter en overloopbeveiliging, aansluiting over de leiding over een pomp met een verdeelcollector (eetwaren toilet, wasmachine, ), elektronische drukregeling met droogloopbeveiliging, schakelkast, drukschakelaar, beschermschakelaar, sokkel en bevestigingsmiddelen, proeven, tot een volledige bedrijfsklare werking van een pompinstallatie. Een apparaten beschikken aan een CE-keuring en worden conform een eisen met Belgaqua geplaatst en aangesloten. Ons elektronische drukregeling zorgt ervoor het de pomp is gestart indien een druk in het leidingsysteem- creeert door toepassing met een tappuntafneemt. Een motor is gestopt betreffende zodra nauwelijks debiet verdere is waargenomen of indien de maximum druk kan zijn bereikt of bij watergebrek. Die drukregeling is tegelijkertijd voorzien betreffende ons droogloopbeveiliging opdat de pomp bij ons geringe volumestroom is uitschakelt. Automatische omschakeling aangaande putwater op leidingwater voor een summier waterpeil in de put. Die functie kan verder manueel bediend worden. Persleiding Voor elke regenwaterpomp fungeert er aangaande een regenwaterput tot binnen in dit gebouw, tijdens de ruwbouwfase, een ondergrondse PE pers / aanzuigleiding en ons wachtbuis met trekdraad van minimum Ø100mm, aangebracht te worden. Een diameter van een pers / aanzuigleiding wordt bepaald door een inschrijver i.

Een plaatsing gebeurt volgens ons op dit plaattype en oppervlaktebehandeling afgestemde handelwijze, o.a. door de keuze over een bevestigingsmiddelen en een plaatsingsrichting. De plaatsingsvoorschriften aangaande de fabrikant worden nauwkeurig opgevolgd vulelementen aluminium PM Meting aard van een overeenkomst: Pro Memorie (PM). Inbegrepen in een verkoopprijs betreffende de buitenschrijnwerk. Vulelementen bestaande uit een isolerende kern gecacheerd betreffende aluminium platen. Een aluminiumplaten antwoorden aan de normen NBN EN 573, NBN EN 485 en DIN Specificaties Warmtedoorgangscoefficiënt (U dan ook-waarde) vulpaneel: max. 3,1 W/m2K Aard met de aluminiumplaten: Nominale dikte: summier 3,5 mm. Afwerking en kleur: identiek met die van een raamprofielen. Aanvullende specificaties Aard vanhet isoloatiemateriaal met goede densiteit PPur of PIR. Een platen worden beschermd betreffende een afneembare polyethyleenfilm. Een vulelementen worden aangebracht in een open systeem. Inzet Zie buitenschrijnwerk - borderel Deur betreffende nooddouche en technisch lokaal. Portiersgebouw containerpark Boom 134

121 betreffende 2 meter. In tegenstelling tot NBN en een respectievelijke STS 52 gelden de eisen gesteld aan de buitenoppervlakte ook vanwege een binnenoppervlakte met een profielen welke merkbaar geraken bij het openen over het raam. Ontoelaatbare gebreken ofwel beschadigingen op de profielen, bijvoorbeeld krassen, deuken, uithollingen of verschrikkelijke bevestigingen hebben afkeuring tot resultaat. Zij mogen worden hersteld ofwel bijgewerkt geraken tot voldoening bekomen is ofwel dit element wordt vernieuwen. De aannemer geeft een tienjarige waarborg op de drinkwater- en winddichtheid met dit geheel aangaande het buitenschrijnwerk, bij normaal toepassen en onderhoud buitenschrijnwerk - prestaties Algemeen Onderstaande prestatie-eisen zijn met toepassing op een schrijnwerkelementen in hun volkomen (inclusief beglazing, hang- en sluitwerk, ) en zijn bindend. In functie van een projectcondities kunnen hieronder in een specifieke artikels aanvullende criteria opgelegd zijn op niveau over het schrijnwerktype (vaste ramen, schuiframen, buitendeuren, ) en/of de beglazing, het hang-en sluitwerk,. Een gevraagde prestatieniveaus kunnen almaar gecontroleerd geraken d.m.v. opgelegde proeven op één prototype. Dit prototype gaat geraken gekozen via het Bestuur (zie 40.02). Karakteristieken overeenkomstig NBN B Prestatie-voorwaarden ramen TOEPASSINGSGEBIED ALLE BUITENRAMEN en -DEUREN Luchtdoorlatendheid volgens NBN EN Waterdichtheid volgens NBN EN verbeterde luchtdichtheid max. debiet 1,5 m³/(h.

De bijgevoegde gehandtekende verbintenis geldt tevens als verklaring op erewoord het een overige entiteit: - zich niet bevindt in één over een uitsluitingsgevallen bedoeld in verhalen 61 tot 66 aangaande dit besluit (betreffende aanvullingen bijvoorbeeld geregistreerd in dit bestek); - voldaan heeft aan de bepalingen betreffende artikelen 61 tot 66 van dit besluit. Dit is de kandidaat/inschrijver ook niet toegelaten een beroep te doen op de draagkracht over verschillende entiteiten indien: - met die laatste dit toegangsrecht kan zijn ontzegd op vloer met artikel twintig over een Wet; - die zichzelf bevinden in één met een uitsluitingsgevallen bedoeld in verhalen 61 tot 66 met het besluit (met aanvullingen zoals opgenomen in dit bestek). Elke wijziging in deze situatie fungeert onmiddellijk aan een aanbestedende overheid te geraken gemeld. Een opdrachtgever mag op elk moment in een methode de gevraagde inlichtingen en documenten opeisen. Een onjuiste verklaring mag de niet-selectie over ons kandidaat/inschrijver tot gevolg hebben. Dit ook niet verstrekken aangaande de gevraagde inlichtingen/documenten mag de niet-selectie betreffende de kandidaat/inschrijver tot resultaat beschikken over. Portiersgebouw containerpark Boom 27

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *